TÜSİAD Türkiye’de Dördüncü Sanayi Devrimi kültürünün yerleşmesini amaçlıyor

Türkiye’de kamu dışı milli gelirin yarısını oluşturan, kurumlar vergisinin yüzde 80’ini ödeyen ve dış ticaretin yüzde 85’ini gerçekleştiren 4 bine yakın şirketin temsilcisi TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BusinessEurope üyesi kimliğiyle Avrupa Birliği’nin siyaset üretme ve karar alma süreçlerinde Türk iş dünyasının sesi olma görevini de icra ediyor.
 
18 Ocak’taki Genel Kurul Toplantısı’nda açık ismini “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştiren TÜSİAD, yarım asra yaklaşan yolculuğunun 47’nci yılında Türkiye’de teknoloji, Dördüncü Sanayi Devrimi, eğitim, girişimcilik, iklim değişikliği ve yatırım ortamına odaklanan proje ve araştırmalarıyla iş dünyasına rehberlik yaparken tüm bu alanlardaki politika çalışmalarına da destek oluyor. 
 
Son 10 yıl içerisinde 120’yi aşkın rapor yayınlayan ve Türkiye gündeminin önemli konularının masaya yatırıldığı 2.500’den fazla etkinlik düzenleyen TÜSİAD, 2017-2018 döneminde başlattığı projelerle Türkiye’nin kalkınması ve büyümesine yönelik yapısal reform önerilerini somut çözümlerle buluşturuyor. 
 
TÜRKONFED ile iş birliğiyle başlatılan Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) KOBİ’lere dijital dönüşüm ortamında insan kaynağı ve yatırım yönetimi alanında önemli katkılar sağlarken; fen, teknoloji, matematik ve sanat (STEM+A) disiplinlerinin eğitim müfredatı ve toplumsal bilinçteki ağırlığını artırmasını hedefleyen STEM Seferberliği de TÜSİAD’ın son dönemde odaklandığı önemli projeler arasında yer alıyor. 2011 yılından bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması da Türkiye’nin her yanından üniversite öğrencilerine girişimcilik dünyasının kapılarını açıyor. 
 
Geride kalan yılda dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alan ve ülkelerin en önemli büyüme stratejileri arasında görülen Sanayi 4.0, TÜSİAD’ın ana çalışma alanlarının başında geliyor. TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası ve Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu’nun liderliğinde yapılan çalışmaları istişare, araştırma ve politika yapımına katkıda bulunma olmak üzere üç dala ayırmak mümkün.
 
Sanayinin dijital dönüşümünün teknoloji yatırımı yapmaktan ibaret olmadığını, değer zincirinin tüm halkalarının rol aldığı bir kültür olduğunu vurgulayan TÜSİAD, düzenlediği etkinlikler ve yayınladığı raporlarla bu bilinci hem iş dünyasına hem de tüm topluma aşılamayı hedefliyor. Kamu, özel sektör ve akademinin iş birliği halinde olduğu sürdürülebilir bir sanayide dijital dönüşüm ekosistemi oluşturmaya odaklanan TÜSİAD, iş dünyasına yönelik olarak düzenlediği TÜSİAD Sanayi 4.0 Günleri’nde Türkiye’nin iyi örnek paylaşımı yoluyla bu devrimi yakalamasına katkı sağlıyor.
 
Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm konusundaki yetkinliğini analiz etmeye de öncelik veren TÜSİAD, Türk sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğundaki mevcut durumunu, sanayide dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan yaklaşımları ve dijital dönüşüme yönelik yatırım kararlarını 2017 yılının sonunda kamuoyu ile paylaştığı Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporunda ortaya koydu. TÜSİAD’ın, Boston Consulting Group iş birliğinde hazırladığı bu raporda dijital dönüşüm yarışında Türkiye’nin mevcut durum ve ihtiyaçlarının analiz edilmesinin yanı sıra, sanayide dijital dönüşümün ülkemizde başarıyla gerçekleşmesi için kamu, özel sektör ve akademi başta olmak üzere ilgili paydaşlara düşen roller tanımlandı. 
 
İmalat sanayinde, 10 farklı sektörde faaliyet gösteren 108 teknoloji kullanıcısı ve 110 teknoloji tedarikçisi şirketin dahil olduğu Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği araştırmasında Türkiye’nin dijital dönüşüm görünümünün yanı sıra dijital dönüşümde başarıya ulaşılmasına yönelik tespitler ve öneriler yer alıyor. Dijital dönüşüm ile üretimin yeniden Batılı ülkelere kayacağı düşünülmesine rağmen Çin’in öngörülü davranarak dijital dönüşüme liderlik eden ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan raporda, Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatı ve Ar-Ge yatırımlarının GSYH’ye oranı göz önünde bulundurulduğunda dijital dönüşüm yarışında öncü olan ülkelere yetişebilmek için kat etmesi gereken uzun bir yol olduğuna da dikkat çekiliyor.
Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği araştırma raporunda beş temel bulgu öne çıkıyor:
• Şirketlerin büyük çoğunluğu sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı nispeten daha düşüktür.
• Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleştirme (44/100) aşamasında olduğu görülmektedir.
• Şirketlerin özellikle Strateji ve Yol Haritası ile Yönetişim yetkinliklerinin düşük olduğu görülmektedir.
• Şirketlerin yetkinlik seviyelerinin sektörlere göre farklılaşmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, büyük ölçekteki şirketlerin (yıllık 250 milyon TL’den fazla geliri olan şirketler) sanayide dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri (50/100) küçük ölçekli şirketlere (33/100) nazaran daha yüksektir.
• Şirketler, dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliği olduğunu belirtmektedir.
 
Raporda Türkiye’nin üç adımdan oluşan kapsayıcı bir yol haritasına göre hareket etmesi TÜSİAD tarafından öneriliyor. Bu adımlar;
- Türkiye’de öncelikle şirketlerin dijital dönüşmesinin önündeki engellerin belirlenerek yatırımlara yaşam suyu hamleler yapılması,
- Teknoloji uygulama seviyesi arttıkça karşılaşılabilecek sorunları önceden saptayarak gerekli önlemleri almak ve yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak için insan kaynağı, veri güvenliği, bağlantı standartları ve ağ altyapısı gibi alanlarda proaktif ve uzun dönemli stratejiler oluşturulması ve
- Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün gerçekleştirilmesiyle yaratılan değerin Türkiye’de kalmasının sağlanmasıdır. 
 
Dördüncü Sanayi Devriminin insan odaklı bir gelişim olacağı öngörüsünü vurgulayan TÜSİAD, gençlerin meslek seçimi ve kariyer süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında başlattığı “TÜSİAD Ne Okusam? Ne Olsam?” projesi, dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 temalı meslek videolarıyla zenginleştirilerek yoluna devam ediyor.
Farklı sektörlerden profesyonellerin kariyer hikâyelerini izleyicilere aktardığı projede, yaklaşık 3 dakikalık kısa videolar ile farklı iş alanları ve mesleklerin tanıtılması amaçlanıyor. İşgücü piyasasındaki vasıf uyumu sorunu dikkate alınarak, gençlerin meslek ve kariyer seçiminde farkındalık yaratılması hedefleniyor.
 
Projeye ait videoları www.neokusamneolsam.org web sitesinden, projenin Facebook adresinden, TÜSİAD’ın sosyal medya adresleri (Facebook, Twitter, Linkedin) ve YouTube kanalından takip etmek mümkün. 
 
Sanayi 4.0’ın, üretim modellerinden organizasyonel yapılara, iş yapış biçimlerimizden sosyal hayatlarımıza birçok alanda büyük değişiklikler yaptığı günümüzde TÜSİAD ve ESMT tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları ile işgücünün Dördüncü Sanayi Devrimine uyum sağlaması hedefleniyor. Dördüncü sanayi devrimi ile ortaya çıkan “Yeniden eğitim” olgusu, mevcut işgücünün bu devrime uyum sağlayacak ve gelişmeleri takip edebilecek nitelikler kazanması anlamına geliyor. TÜSİAD bu nedenle 2016 yılında Berlin merkezli European School of Management and Technology (ESMT) ile sanayide dijital dönüşüm üzerine bir iş birliği başlattı. TÜSİAD-ESMT Sanayi 4.0 Etkinliklerinin ilk modülü 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde yönetici eğitimi formatında gerçekleştirildi. Bu modülde küresel rekabetçilikte Sanayi 4.0’ın önemi ve şirketlerin dijital dünyaya uyumu konularına odaklanıldı. Atölye çalışmaları ile zenginleştirilmiş yönetici formatında gerçekleşen ikinci modülde ise dijital dünyada liderlik; Dördüncü Sanayi Devrimi’nin stratejik ve kurumsal etkileri; şirketlerin dijital dönüşüm konusunda etkili stratejiler ve yol haritaları oluşturmaları için gerekenler ve değişen şirket kültürü gibi konular ele alındı. 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

Ana sayfa 1 Akel-3