Klima Sistemlerinde İNOVASYON

Inovasyonun öncelikle bir yönetim şekli ve bir süreç olduğunu belirten LUFTSIS A.Ş. Genel Müdürü / Makine Mühendisi Uğur Darcan klima sistemlerinde inovasyon ve LUFTSIS A.Ş’nin “LUFT” markasını inovatif kılan farklılıkları hakkında görüşlerini bildirdi.

 

İnovasyon kavram olarak hem bir süreci hem de bir sonucu yani yeniliği ifade eder.  İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden hizmete sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişen yeni ve özgün özelliğin etkin olmasıdır. Inovasyon bir ürün ve hizmete ait yeni ve faydalı unsurların geliştirilmesi ve kullanıcı lehine yeni özellikler oluşturmasıdır.

Özellikle önce şahıslar sonra firmalar ve bunların yöneticileri ile toplumsal olarak inovasyona verilen değer ve kaynak kullanımı son yıllarda ülkelerin temel gelişim araçları olmuştur. 

 

INOVASYON öncelikle bir yönetim şekli ve bir süreçtir. Firma vizyonu ve ekip yönetimi öncelikle İnovatif bakış açısı ve yönetsel destek gerektirir. Ekip oluştururken farklı düşünebilen, sorgulayabilen, sebep sonuç ilişkileri ile ürün ve hizmetlerde bakış acısı yaratıp, farkındalıkları sorgulayan ve cesaretle fikirlerini savunabilen özgün kadro yaratmak gerekir.

 

Sonrasında yönetsel olarak inovatif fikir ve uygulamaların önünü açıp kadrolarınızı cesaretlendirmeniz ve desteklemeniz lazımdır.

 

LUFTSIS AS “LUFT” markası ile 2017 yılında üretim ve faaliyetlerine başlamıştır. Temel mottası “INOVATIF” klima cihaz ve sistemleri üretimidir. Reklam stratejilerinde İNOVASYON bir değer olarak belirtilmiş ve yer almıştır.

 

LUFT markamızı İNOVATİF kılan farklılıklar nelerdir diye değerlendirmemiz gerekirse şunları belirtebiliriz;

 

 

1- “LUFT_Bond”: Korozyon direnci Yüksek ürünleri ve hizmetleri yenilikçi bir INOVASYON değeri ve süreci olarak programımızı aldık. Burada geliştirdiğimiz İnovasyon Türkiye klima sektör imalatında İLK olan “LUFTBOND” adını verdiğimiz Kataforez kaplı Klima santral metal yüzeylerdi. Klima santral yüzeyleri ve saç aksam standart olarak galvaniz saç ve opsiyonel olarak elektrostatik boyalı olarak üretilmekte idi. Boya sadece dış yüzeylerde daha çok kozmetik amaçlar ve dışardan görünüm için tercih edilmekte idi. Oysa çalışma şartlarında sadece galvaniz saç metalik yüzeyler de korozyon oluşmasına, mikrop bakteri ve olumsuz pas koşullarının yaratacağı negatif etkilerin insan sağlığı ile birebir etkileşimli klima cihazları üzerinden yaşam mekanlarımıza ulaşmasına engel teşkil etmiyordu. Ayrıca klima cihazları yarattığı farklı iklim değerlerine uygun kendi çalışma koşullarında korozyona açık ve korozyon üretebilen cihazlar idi. Biz üretimde galvaniz saç kullanımını bir son mamul olarak değerlendirmedik. Sonuçta hiçbirimiz sadece galvaniz saçtan mamul bir beyaz eşya veya otomobil almıyoruz.  Tüm ürünlerimizde galvaniz saç metal aksanı elektrostatik standart boyalı hale getirerek bir İnovasyon yarattık. Bunun sonucunda daha uzun ömür ve dayanımlı aynı zamanda da kullanıcılar lehine daha sağlıklı klima sistemleri yarattık. Uyguladığımız Kataforez kaplama sistemi sayesinde klima cihazlarımıza 7 YIL korozyon garantisi veren ilk firma olduk. Ayrıca aynı yaklaşım kapsamında Dünyanın sektöründe rakipsiz tek üreticisi olan Hollanda menşeili BLYGOLD ile korozyon önleme sistemleri ile anlaşma yaparak Türkiye BLYGOLD u kurduk ve ilk defa endüstriyel klima uygulamalarında ISO standartları C1 – C5_M kategorisinde korozyon koruma kaplamaları yapan ilk firma unvanı kazandık. 

 

2- “LUFT_Fine”: Farklı bir inovasyonumuz ise standart klima santralları kapak izolasyonlarında oldu. Burada da tüm üreticilerin kullandığı kaya yünü izolasyona ek olarak yenilikçi nano teknoloji mikro cam kürecikli sıvı izolasyon uygulamasını klima santral kapaklarında taş yünü izolasyona ek olarak ilk biz hayata geçirdik. Bunun yarattığı İnovasyon ise kapak kalınlıklarının ve sabit izolasyon kalınlıklarının değiştirilmeden termal direnci düşük, izolasyon kabiliyeti yüksek klima cihazları üretmemiz oldu. Sonuçta kullanıcılarımızın enerji kayıplarını azaltarak işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olduk.

 

3- “LUFT_IOT”: Luft markası olarak yeni bir inovatif yaklaşımla Nesnelerin interneti IOT sistemine ilk geçen ve imalatlarında ilk kullanan markalardan biri olduk. Bu sayede kullanıcı ve müşterilerimiz standart otomasyon sistemlerine göre çok daha düşük maliyet ve yatırım ile cihaz ve sistemlerinin performans değerlendirmelerini, enerji verimlilik, kayıt ve analizlerini yapabilir oldular.

 

Burada kısaca değindiğimiz yeni inovatif yaklaşımlar planlarımız ve gelişimlerimizin sadece bir bölümüdür. İnovasyonu bir süreç olarak değerlendirip desteklemek için kendi bünyenizde bir Bilgisayar destekli ARGE simülasyon merkezi kurduk ve yatırım yaptık. Tüm ürünlerimizin ilk ARGE gelişimleri öncelikli bu simülasyon merkezimizde projelendirilerek test edilmekte sonrasında canlı testlere başlanmaktadır. Yönetsel olarak ta şirketimiz tüm çalışanlarının ARGE ve İnovasyona bakış acısını değiştirerek bilgilendirdik ve destekledik. Bizim sadece ARGE mühendislerimizi değil imalat teknisyenlerimiz ide bu sürece dahil edip onlarında fikir ve öneri geliştirmelerini, deneyim ve tecrübeleri ile yeni yaklaşımlar sunmalarını sağladık.

 

İnovatif gelişmenin kalkınma ve ilerlemenin temel taşı olacağı bilinci ile çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz.

 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

mega clima ırak-8