Endüstri 4.0 nedir?

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Batu SALMAN
Bahçeşehir Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 
Küresel imalatla birlikte gelen üretim büyüklüğü, performansı, çeşidi ve belirsizliği ile ilgili zorluklardan dolayı bilişim teknolojilerinin en etkin şekilde kullanılması ihtiyacı ortaya çıktı. Son yıllarda gündeme gelen nesnelerin interneti, robotik ve Büyük Veri gibi alanlardaki çalışmalar ve bu çalışmaların getirdiği çözümlerin imalat sektöründe kullanılmaya başlanmasıyla da imalat süreçlerinde olumlu gelişmeler oldu. İmalatta, bu tür “akıllı” sistemlerin artmasıyla birlikte “Endüstri 4.0” kavramı hayatımıza yerleşti. Peki nedir bu “Endüstri 4.0”?
 
Endüstri 4.0, üretim sistemlerinin birbirleri ile haberleşerek, tedarik zincirindeki üretimin akıllı fabrikalar kapsamında yapılacağı endüstri devrimindeki yeni bir çağı işaret etmektedir. Bu yeni çağ, buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayıp, elektriğin icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin endüstriye entegrasyonu çalışmaları ile günümüzdeki halini almıştır. Endüstri 4.0’ın amacı siber-fiziksel sistemler ile süreçlerin takibi ve insan gücünün fiziksel olarak desteklenmesi, sanal fabrika ortamlarının oluşturulması, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçerek ve bu sayede merkezi olmayan müşterek kararların verilmesini hedeflemektedir. 
 
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Endüstri 4.0 yüksek lisans programı ile bizler sektördeki gereksinimlerin karşılanmasını hedeflemekteyiz. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin kazanacakları beceriler ile bu alanda öncü olmaları mümkündür. Programın mezunları üretim mühendisi, endüstriyel veri bilimcisi, siber fiziksel sistemler mühendisi, otomasyon mühendisi, mekatronik mühendisi, robotik mühendisi gibi pozisyonlarda görev alabileceklerdir. Dört yıllık ilgili bir mühendislik (Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İşletme Mühendisliği v.b.) dalından mezun olmuş bireyler, bu yüksek lisans eğitimi ile birlikte akıllı fabrikalar, esnek üretim, inovasyon konularında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazanabilirler.
 
BAU Endüstri 4.0 
Endüstri 4.0 yüksek lisans programında tezli ve tezsiz seçenekler bulunmaktadır. Program dili İngilizcedir. Tezli program 4 zorunlu, 4 seçmeli olmak üzere toplam 8 ders, bir seminer ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Tezsiz program ise 5 zorunlu, 6 seçmeli olmak üzere toplam 11 ders ve yüksek lisans projesinden oluşmaktadır. Tezli ve tezsiz programların zorunlu dersleri, sadece program ders planında belirlenmiş dönemde açılırken, seçmeli dersler dönem itibarı ile değişiklik göstermektedir. Program dersleri 14 hafta boyunca hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü’nde işlenmektedir. 
 
Kazanılan Yetenekler 
Endüstri 4.0’ın günümüze etkileri arasında işçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolünün artması, otomatik sistemler ile birlikte ihtiyaç olan iş gücünün azalması ve pazarda bu entegrasyonu sağlayacak kurum ve kuruluşların büyük paya ulaşacak olması sayılabilir. 
Endüstri 4.0 yüksek lisans programı ile yazılım, donanım ve sistemler ile ilgili teknik becerilerin geliştirilmesi, nesnelerin interneti (IOT) uygulama tasarımları, akıllı fabrika sistemleri ile ilgili programlama, üretim sistemleri ve operasyon yönetimi, tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin yönetimi yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
Kimler Başvurmalı
Endüstri 4.0 gereksinimleri düşünüldüğünde bu alanda disiplinlerarası, birden çok farklı kabiliyetleri barındıran insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Programa başvuracak adayların 4 yıllık bir lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Adayların endüstri 4.0 alanına ilgi duymaları ve bu alanda alacakları yüksek lisan eğitiminin kariyerlerine yapacağı katkının farkında olmaları önemlidir. 
 
Kariyer Olanakları 
Endüstri 4.0 programı sektördeki yeni iş pozisyonları ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Gelişen küresel imalat sistemleri ve bu sistemlerdeki hızlı değişimler ile bu alanda nitelikli iş gücüne gereksinim duymaktadır. Bu programda öğrencilere şu alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir: Nesnelerin interneti ve uygulamaları, akıllı ve işbirlikçi robotlar, büyük veri ve analizleri, sanal gerçeklik, çağdaş üretim sistemleri ve teknolojiler, yapay zeka, üretimde akıllı yazılımlar, siber güvenlik, siber-fiziksel sistemler, bulut bilişim, modelleme ve simülasyon. Öğrencilerimize sunduğumuz derslerden bazıları Smart Factories, Internet of Things, Introduction to Big Data, Artificial Intelligence, Research Methods and Ethics, Cloud Computing, Embedded Systems, Smart Grids, Operations Management, Supply Chain and Logistics Management, Enterprise Resource Planning with SAP, Big Data and Analytics, Cyber Security, ve Advanced Robotics olarak sıralanabilir. 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

Ana sayfa 1 Akel-3