Metsan bayi eğitim çalışmalarına devam ediyor

Metsan, Mühendislik Yapıştırıcıları ve Yapısal Yapıştırıcılar başlıklı teknik eğitim çalışmaları kapsamında sürdürmekte olduğu eğitim toplantılarını şubat ayında MASSA Teknik, AKM Hidrolik, Eren Kardeşler ve Fırat Teknik firmalarının katılımı ile gerçekleştirdi. 

Teknik eğitim çalışmalarında katılımcı firmaların satış ekibinin sundukları ürünler ile ilgili tüketici ve müşterilerden gelecek soruları doğru değerlendirebilme, doğru ürün önerisinde bulunabilme ve olası şikayetleri etkin bir şekilde karşılayabilme yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Eğitim programında bu amaca uygun olarak yapıştırıcılar kür mekanizmalarına göre inceleniyor ve ürünün uygulanacağı yüzey, maruz kalacağı yükler ve çevresel koşullar gibi detaylı bilgilerin sorgulanmasının gerekliliği üzerinde duruluyor. Teknik eğitim çalışmasını tamamlamış olan katılımcılar eğitim sonrası katılım sertifikalarını alarak programı tamamlıyorlar. 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

Ana sayfa 1 Akel-3